Zoeken

Cursuscatalogus

Op deze pagina vindt u de cursuscatalogus. Kijk voor het totale aanbod van cursussen in het dropdownmenu links op de pagina. Hierin kunt u informatie opzoeken over alle cursussen die KIKK recreatie subsidieert (tot een maximum van 400 euro per cursus per jaar). 

LET OP!: het dashboard op de homepage geeft u actuele informatie over de nog beschikbare subsidie!

 

Naast de cursussen in de cursuscatalogus kunt u bij ons ook subsidie aanvragen voor EVC trajecten, BBL, loopbaanbegeleiding en vakbondsverlof.

Ga voor het aanvragen van alle subsidies naar het tabblad subsidie aanvragen. Wilt u als bedrijf subsidie aanvragen voor cursussen die niet in het standaard pakket horen dan kunt u een Bedrijfs Opleidings Plan (BOP) indienen, kijk voor meer informatie op het tabblad BOP.

Let op! Declaraties moeten binnen 3 maanden na afloop van de cursus zijn ingediend. Declaraties van cursussen uit vorig jaar kunnen binnen deze 3 maandentermijn dit jaar worden ingediend. Deze komen wel ten laste van uw budget van dit jaar. 

Declaraties die te laat zijn worden niet meer in behandeling genomen.
 

Alle informatie en voorwaarden over de subsidieregelingen is te vinden in de fonds-cao.

Mocht u vragen hebben of tegen problemen aanlopen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van KIKK recreatie op telefoonnummer 0183 - 64 50 35.Cursus Cursusinstituut Cursusplaats Prijs Website
Gebruik de zoekfilters om naar opleidingen te zoeken.